Aktivnosti

  • proučavanje, istraživanje, vrednovanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti i baštine Republike Hrvatske,
  • edukacija, popularizacija, informiranje javnosti, organiziranje skupova, promicanjem znanja, te prijenos međunarodnih iskustava u istraživanju i očuvanju istih,
  • izdavanje i dijeljenje promotivnih materijala vezanih uz zaštitu i proučavanje prirodoslovnih vrijednosti Republike Hrvatske,
  • unapređivanje provođenja zaštite prirodoslovnih vrijednosti u Republici Hrvatskoj i poticanjem i provođenjem novih programa zaštite i introdukcije,
  • ekonomska valorizacija elemenata prirodoslovne raznolikosti,
  • suradnja sa sličnim organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, u cilju poboljšanja djelovanja na očuvanju, proučavanju i zaštiti prirodoslovne raznolikosti,
  • promicanje, potpomaganje ili izravni rad na znanstvenim i stručnim istraživanjima i monitoringu prirodoslovnih vrijednosti,
  • gospodarska djelatnost Društva je izdavanje publikacija i multimedijalnih sadržaja vezanih za djelatnost Društva.