Nalazi paprati Ophioglossum lusitanicum L. na otoku Korčuli

OPIS: Zimski ili luzitanski jednolist je višegodišnja paprat visoka svega nekoliko centimetara. Kao što joj samo ime govori, svake godine se razvija samo jedan suličasti list, uspravan, pri dnu klinasto sužen a na vrhu šiljast, cjelovitih rubova. Fertilni (plodni) dio lista nadvisuje neplodni te na duljem dršku nosi poput klasa spljošteno valjkastu tvorevinu. U njoj su uronjena dva uzdužna niza sporangija – organa u kojima nastaju spore. Spore se razvijaju od veljače do svibnja.
STATUS: Zakonom zaštićena, kritično ugrožena vrsta (CR)
RASPROSTRANJENOST U HRVATSKOJ Južna Istra i otok Korčula
STANIŠTE I EKOLOGIJA: Raste u prizemnom sloju na rubnim dijelovima borove šume, u makiji i u šumi čempresa.
OSTALI PODACI O SVOJTI: Dugo se je smatralo da je ova svojta nestala s područja Hrvatske. Ipak u novije vrijeme potvrđeno je više nalaza na novim lokalitetima u Istri te tri lokaliteta na otoku Korčuli što samo potvrđuje da je Korčula botanički važno područje od posebnog značaja. Zimski jednolist pripada mediteransko-atlanskom flornom elementu. Uzrok njegove ugroženosti je mali broj lokaliteta te gubitak staništa kao posljedica antropogenih utjecaja.